Kontakt der Kontinenten (KdK) staat voor wat de naam aangeeft: mensen actief en bewust deel laten nemen aan een multiculturele en mondiale samenleving. Onze samenleving verandert snel. Dat betekent dat zowel organisaties als individuen vitale beslissingen moeten nemen. Bij deze processen kan KdK Training & Advies met advies, ondersteuning, begeleiding én training een belangrijke rol spelen. Participatie en integratie zijn daarbij sleutelbegrippen.

Nog geen reactie — begin het gesprek.