De Kring Hindoe Geestelijken wordt gevormd door afgestudeerden van de Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG). Het doel van de Kring is het oprichten en in stand houden van een organisatie waaruit voorlichting over het hindoeïsme kan worden gegeven.

Een andere taak van de Kring is geestelijke verzorging en begeleiding op basis van hindoeïstische religieuze, filosofische en ethische uitgangspunten en Nederlandse normen voor geestelijke verzorging.

Het moge duidelijk zijn dat onze visie en missie niet in de eerste plaats zijn ontstaan uit een behoefte het ‘eigene’ te behouden, maar veel meer is er de behoefte tot integratie van hindoeïstische uitgangspunten in de Nederlandse normen voor geestelijke verzorging ten behoeve van de hindoes in Nederland.

Aanleiding hiervoor is de grote behoefte die er onder de hindoes in Nederland bestaat, de oeroude, als tijdloos beschouwde hindoe-begrippen in de moderne, reguliere westerse hulpverlening aan hindoes geïntegreerd te zien.

Daarnaast werd de Kring uitdrukkelijk ook opgericht om de ‘religieuze dienstverlening’ aan de Nederlandse hindoe in het algemeen aan te kunnen bieden. Dit kan vanuit een particuliere vraagstelling dan wel vanuit de verschillende Hindoe (of andere) organisaties.

Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten, het verlenen van religieuze ondersteuning (in geval van huwelijk, ziekte of overlijden), almede het verlenen van begeleiding in spirituele groei.

Ten behoeve van deze uitgangspunten beschikt de Kring over een groeiend aantal goed opgeleide hindoe geestelijken, die zijn afgestudeerd aan de Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG).

Contactinformatie:
Website: www.hindoegeestelijken.nl
Contactpersoon: Dhr. Rawie Sewnath
E-mail: http://www.hindoegeestelijken.nl/contact.php

Nog geen reactie — begin het gesprek.