Het LIVN is een landelijke netwerk van vrouwen en vrouwenorganisaties die zich inzetten voor emancipatie en participatie van islamitische vrouwen. Het doel van het netwerk is uitwisseling van expertise, samenwerking en ondersteuning.

Het LIVN is – anders dan de naam wellicht doet vermoeden – géén religieus netwerk. Wij richten ons op maatschappelijke vraagstukken en activiteiten. De letter I van LIVN is gebaseerd op de doelgroep waarop de vrouwen en organisaties van het LIVN zich richten, namelijk islamitische vrouwen. Daarnaast zijn de meeste vrouwen die zijn ingeschreven bij het LIVN zelf ook moslim.

Waarom hebben wij het LIVN opgericht?
De overheid probeert op allerlei manieren om de emancipatie en participatie van islamitische vrouwen te bevorderen. Zowel de Rijksoverheid als gemeenten en maatschappelijke organisaties komen met plannen en subsidieregelingen, maar het levert nog steeds onvoldoende resultaten op.

Hoe komt dat?
– Gemeenten die het integratiebeleid op lokaal niveau moeten uitvoeren, kunnen soms niet de juiste doelgroep bereiken.
– Islamitische vrouwenorganisaties die dit wél kunnen, weten niet hoe zij de gemeente om (financiële) ondersteuning moeten vragen.
– Islamitische vrouwenorganisaties doen op lokaal niveau veel goed werk, maar vaak ontbreekt het de vrijwiligsters aan expertise en de juiste netwerken en contacten om te bereiken wat ze willen.
– Er zijn al zo veel projecten in het land, maar niemand heeft het overzicht. Denk aan opvoedingsondersteuning, projecten over eerwraak, loverboys, jongeren en seksualiteit, radicalisering, uithuwelijken, noem maar op.
– Er zijn veel vrouwen en organisaties met ideeën, maar vaak weten ze niet hoe ze dat moeten uitwerken of organiseren of wie ze als deskundige kunnen aantrekken. Met als gevolg dat elke vrouwenorganisatie weer opnieuw het wiel uitvindt.
– Scholen en het maatschappelijk middenveld zit soms met de handen in het haar: wie kan helpen bij problemen met jongeren op school? Hoe kunnen ouders meer betrokken worden?
– Projecten voor Marokkaanse jongeren of vrouwen hebben meer succes als ze worden aangestuurd door Marokkaanse deskundigen, maar Hollandse beleidsambtenaren kennen deze deskundigen niet.
– Bedrijven en ondernemingen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, willen best sponsoren, maar weten vaak niet goed met welke organisaties ze in zee kunnen gaan.

Kortom: het LIVN wil een bijdrage leveren door vraag en aanbod, middelen en daadkracht, en ideeën en contacten, nader tot elkaar te brengen, door ondersteuning, samenwerking en doorverwijzing.

Contactinformatie:
Website: www.livn.nl
E-mailadres: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.