Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen en cursussen voor andere geïnteresseerden. Luce/CRC wil hiermee wetenschappelijke inzichten vruchtbaar maken voor de praktijk.

Integratie, interactie en interdisciplinariteit

De ontwikkeling van het aanbod gebeurt daarom uitdrukkelijk in samenspraak met de direct betrokkenen en in samenwerking met diverse partners. Daarbij wordt gezocht naar een stijl van leren, die zich kenmerkt door integratie, interactie en interdisciplinariteit.

Leren en leven
Luce / CRC: de plaats waar theologie, kerk en samenleving elkaar ontmoeten en inspireren. Leren en leven vanuit een kritisch en doorleefd geloof. “Er is licht genoeg voor wie willen zien”, zei Blaise Pascal al.

Geschiedenis & Ontstaan
Het theologisch instituut Luce (Utrecht) en het Centrum voor Religieuze Communicatie (Tilburg) zijn op 1 januari 2007 samen doorgegaan als gemeenschappelijk instituut van de Faculteit Katholieke Theologie vanwege de integratie van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) in de Universiteit van Tilburg.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Heidelberglaan 2 in Utrecht
Postadres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Website: http://www.uvt.nl/faculteiten/fkt/luce-crc/
Contactpersoon: Dhr. Frank Bosman
Tel.: 030 2531882 / 030 2532928
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.