Mariënburg is een katholieke vernieuwingsbeweging, gericht op een eigentijdse geloofsgemeenschap. De vereniging staat voor mondig, vernieuwend en katholiek. De vereniging wil in verbinding staan met mensen, groepen en organisaties die elk op hun plek werken aan vernieuwing van de katholieke kerk.

Mariënburg kiest voor een democratische kerkstructuur. Alle gelovigen, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, moeten toegang hebben tot alle ambten en beleidsterreinen in de kerk. De kerk past een open houding ten aanzien van maatschappelijke en ethische vraagstukken die zich in een moderne samenleving voordoen.

De oproep Getuigen van de geest die in ons leeft vond in 1981 massale weerklank in katholiek Nederland. Om deze beweging handen en voeten te geven is in 1983 de Mariënburgvereniging opgericht.

Contactinformatie:
Website: www.marienburgvereniging.nl
Contact: klik hier

Nog geen reactie — begin het gesprek.