Kracht van mensen versterken, daar draait het in het Meester Geertshuis om. Het gaat niet om het uitoefenen van liefdadigheid, maar om het zoeken naar gerechtigheid. Gelijkwaardige relaties tussen mensen staan daarbij voorop. Denkend vanuit deze verhouding en met dit doel voor ogen is het Meester Geertshuis initiatiefnemer en onderdeel van een breder netwerk van kerken en kerkelijke organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de regio.

Te denken valt hier aan kleinschalige projecten gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, (illegale) migranten, vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum.

Ook de wijdere kring, buiten stad en regio, nemen we hier in beschouwing. Het Meester Geertshuis staat voor hulp – voor korte of langere tijd.

Daarnaast blijkt telkens weer in het diaconaat dat de problemen van mensen maar de helft van het verhaal zijn. De andere helft, die van de hoop en het plezier komt vanzelf naar boven wanneer mensen met elkaar optrekken. Dan ook komt het enthousiasme aan het licht om samen iets aan te pakken.

Het oecumenisch diaconaal centrum is ontstaan op initiatief van de protestantse, remonstrantse, doopsgezinde en katholieke kerk in Deventer.

Contactinformatie:
Website: www.meestergeertshuis.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.