MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis.

Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale context als uitgangspunt.

Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling onze kracht. Kennis ontwikkelen doen we bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen. Daarmee stroomt bestaande kennis beter door en ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten. We werken aan tal van projecten in samenwerking met onze doelgroepen. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen, publicaties en methodieken.

Vijf hoofdthema’s
De activiteiten van MOVISIE vallen onder de volgende thema’s:
– Leefbaarheid
– Vrijwillige inzet
– Huiselijk en seksueel geweld
– Kwetsbare groepen
– Mantelzorg

Nog geen reactie — begin het gesprek.