Amsterdam is op dit moment de stad met de meeste nationaliteiten: maar liefst 177. Ook in stadsdeel Amsterdam-Noord leven vele etniciteiten, nationaliteiten en religies door en met elkaar. Als bewoners van dit stadsdeel zien we deze menging van bevolking als een vanzelfsprekend gevolg van het kleiner en eenvormiger worden van de wereld. We willen proberen de opgaven die dit ons allen stelt positief op te pakken.

Met het oog hierop hebben we het project ‘Nabije Buren, Verre Vrienden’ opgezet. Dit is een project waarin internationale kennismaking en samenwerking worden samengebracht met het werken aan meer integratie en burgerschap op lokaal vlak.

Met het oog op deze doelstelling beoogt de werkgroep “Nabije buren, Verre vrienden” ieder jaar een concreet werkplan te maken van geplande bijeenkomsten, uitwisselingen, activiteiten voor jongeren, scholen en onderwijs, interreligieuze samenkomsten, alsmede dialoog- en discussiebijeenkomsten in het Stadsdeelhuis.

Eind mei 2010, tijdens de “week van de Ontmoeting”, komt het volgende Stadsgesprek Noord over “Integratie en onderwijs in Noord. Er worden geregeld Huiskamerbijeenkomsten gehouden in het restaurant van Bredero-Meeuwenlaan met maaltijd en gesprek tussen mensen vanuit verschillende culturen.

Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende maatschappelijke en religieuze organisaties:
Nadia Kissami, Piet van der Linden, Titia Jodha, Ali Benmimoun, Trinus Hibma, Songul Önen, Fatima Kissami, Cihan Ugural, Paul Scheerder, El Hossaine Boulachioukh, Hasnae Amrani Akdi, Mirjam van Dorssen en Wim Bartels.

Contactinformatie:
Contactpersoon: dhr. Wim Bartels (voorzitter)
Postadres: Buikslotermeerdijk 24, 1025 WJ Amsterdam
Tel.: 020 6328703
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.