De Oecumenische Vrouwensynode (OVS) is een platform van netwerken, organisaties, groepen en personen, die betrokken zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging.

De Oecumenische Vrouwensynode wil een podium zijn waar ontmoeting kan plaatsvinden, inspirerend tot verandering en empowerment, waar coalities op concrete punten worden gesloten.
Zij wil vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving, onrechtvaardigheden op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur aan het licht brengen en zo mogelijk opheffen.

De OVS heeft vijf vrouwensynodes (= kerkvergaderingen van vrouwen) georganiseerd in een tijdperk van ruim 20 jaar. Elke synode had een eigen thema.

Daarnaast:
– hebben we drie synodedagen gehouden, die bedoeld waren als versterking van de achterban en het netwerk
– verschijnt vier keer per jaar onze Nieuwsbrief.
– werken we samen met coalitiepartners IWFT Vrouwennetwerk Theologie, stichting Catharinadag en de Unie NKV, andere oecumenische groepen in OOG (overleg oecumenische groepen: de Basisbeweging Nederland en het Landelijk Oecumenisch Platform en de Oecumenische Vrouwensynode), het genderberaad van de PKN (dit heeft geresulteerd in het Kaskirapport over de positie van vrouwen in de kerken) en de Europese Vrouwensynode

Contactgegevens:
Website: www.vrouwensynode.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.