Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we ongeveer € 22 miljoen aan organisaties in Nederland, op de Nederlandse Antillen en op Aruba. Het Oranje Fonds streeft ernaar betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo’n 1.500 projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Het gaat om uiteenlopende projecten zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren, of taalprogramma’s.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken, uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen en voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties. Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds dat geen geld van de overheid ontvangt. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, van De Lotto en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die wil investeren aan de sociale kant van de samenleving, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om steeds meer geld naar de sociale sector te brengen en daar duurzaam te investeren.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Maliebaan 18 in Utrecht
Postadres: Postbus 90, 3500 AB Utrecht
Website: www.oranjefonds.nl
Contactpersoon:
Tel.: 030 6564524
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.