De missie van Palet is het bevorderen van een samenleving, in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant, waarin alle burgers ongeacht hun etnische afkomst en cultuur, in gelijke mate en zonder belemmering kunnen participeren en waaraan ze vanuit hun competenties kunnen bijdragen.

Doelstelling Palet
Bijdragen aan een samenleving:
– die voor iedereen gelijke kansen biedt op arbeid en onderwijs;
– waarin iedereen toegang heeft tot zorg en welzijn;
– waarin elke burger kan deelnemen aan sociale organisaties;
– waar culturele verscheidenheid (h)erkend wordt en vorm krijgt, binnen de grenzen van de Nederlandse democratische rechtstaat;
– die materieel en cultureel rijker wordt door gebruik te maken van de positieve maatschappelijke bijdragen van etnisch-culturele groepen en de kruisbestuiving van de culturen;
– waarin er naast waardering voor diversiteit aandacht is voor het gemeenschappelijke: mensen weten zich met elkaar verbonden.

Nog geen reactie — begin het gesprek.