Hoewel we leven in een multiculturele samenleving, staan veel mensen nog steeds ver van ons af. Met haar activiteiten wil het Platform een brug vormen tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en etnische achtergronden door het organiseren van ontmoetingen tussen inwoners van onze regio. Ook zijn er activiteiten die onderlinge kennismaking en bezinning van de verschillende deelnemende organisatie tot doel hebben.

Doelstelling:
Hoewel we leven in een multiculturele samenleving, staan veel mensen nog steeds ver van ons af. Met haar activiteiten wil het Platform een brug vormen tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en etnische achtergronden door het organiseren van ontmoetingen tussen inwoners van onze regio. Ook zijn er activiteiten die onderlinge kennismaking en bezinning van de verschillende deelnemende organisatie tot doel hebben. Het Platform kwam voor de eerste keer bijeen in juni 2002.

Deelnemers uit:
Bahá’i­-geloof, boeddhisme, Brahma Kumaris, christendom, Humanistisch Verbond, hindoeïsme, islam, jodendom en soefisme.

Activiteiten:
Jaarlijks wordt in elk geval één activiteit gepland, gericht op een breed publiek. Het ‘Open Huis’ van de verschillende deelnemers op de eerste zondag van april is inmiddels traditie geworden. Tweemaal werd in het kader van de Vredesweek een activiteit georganiseerd. Ontmoeting en kennismaking staat steeds centraal.

Daarnaast worden cursussen, georganiseerd door één van de aangesloten groeperingen, ook aangeboden in het brede kader van het Platform. Een voorbeeld is de cursus ‘Sterven en rouw in multicultureel Nederland’. Deze cursus van vier bijeenkomsten, georganiseerd door de kerken in Groningen, werd ook breed bij de achterbannen van de andere groeperingen bekend gemaakt. Op deze cursus werden rituelen en gebruiken van Molukse christenen, hindoes en moslims belicht door vertegenwoordigers uit die religies zelf.

Ook was er bijvoorbeeld het drieluik Van de wieg tot het graf: welke rituelen en gebruiken vinden plaats rond de geboorte van een kind? Wat heeft me gebracht tot de persoonlijke keuze voor … (mijn religie/levensbeschouwing)?! En: ziekte en dood: wat is mijn perspectief?! Op een drietal bijeenkomsten reageerden de afgevaardigden vanuit de verschillende groeperingen heel persoonlijk op deze thema’s en konden vragen worden gesteld.

Contactinformatie:
Website: www.platform-groningen.nl
Contactpersoon: Mevr. Marijke van de Hel
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.