Dit platform is eind 2006 opgericht. Het fungeert als netwerkorganisatie, waarbinnen zowel religieuze als levensbeschouwelijke organisaties, als leden afkomstig uit de lokale politiek actief zijn.

Doelen:
1. Wederzijdse kennismaking van de verschillende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke groeperingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
2. Het wegnemen van vooroordelen en angsten die bij de Bossche bevolking kunnen bestaan ten aanzien van verschillende religies en levensbeschouwingen.
3. Het gemeenschappelijk optrekken van alle participanten van het platform in contacten met de burgerlijke overheid bij relevante maatschappelijke vraagstukken en gebeurtenissen.
4. Aan de Bossche gemeenschap laten zien dat mensen vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen elkaar respecteren en ondersteunen wanneer dit gevraagd wordt of wenselijk wordt geacht.

Participanten
Binnen het platform is het Beraad van Kerken actief (katholieke parochies en protestantse kerken), de Turkse Orhan Gazi moskee, de Marokkaanse Arrahma en Attakwa moskee, Nos Baranka (Antilliaanse christelijke gemeenschap), het Humanistisch Verbond, de Sai Baba, de Bahá’í­-gemeenschap en Vrijmetselaren. Verder zijn professionals uit de welzijns- en onderzoekswereld en uit de lokale politiek actief binnen het platform.

Contactinformatie:
Contactpersoon: L.G. Mostertman (secr.)
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.