De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken o.a. de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;

– de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke beandering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.
Na een uitvoering consulatie- en bezinningsproces, waaraan zowel de lidkerken als de vertegenwoordigers van de lidkerken in de Raad een grote bijdrage leverden, werd een beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland vastgesteld voor de jaren 2007-2011, met als titel Met open ogen en een warm hart onderweg.
Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. De Raad in zijn huidige vorm werd in 1968 opgericht.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Koningin Wilheminalaan 5 in Amersfoort
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort
Website: www.raadvankerken.nl
Contactpersoon:
Tel: 033 4633844
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.