In Dordrecht bestaat sinds 1 november 2001 een Raad van Levensbeschouwingen. Waarom eigenlijk? In onze stad met vele culturen zijn alle levensbeschouwelijke groeperingen minderheden geworden. Dikwijls hebben godsdiensten en levensbeschouwingen tegenover elkaar gestaan. Ook nu nog helaas.

Sinds 11 september 2001 lijken de tegenstellingen tussen godsdiensten opnieuw scherper te worden. De scheidslijnen in de samenleving dreigen steeds meer langs godsdienstige grenzen getrokken te worden. Gegroeid evenwicht tussen bevolkingsgroepen komt onder druk. De samenleving valt verder uiteen.
Wij kunnen ons vandaag een dergelijke opsplitsing niet meer veroorloven. Steeds vaker ontdekken wij dat er juist meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt.
Geen enkele godsdienst of levensbeschouwing predikt haat of onverdraagzaamheid. Meer dan ooit is er behoefte aan samenwerking tussen levensbeschouwingen. Daarom hebben wij de Raad van levensbeschouwingen in Dordrecht opgericht.

Met welk doel?
De Raad wil:
– Bevorderen dat burgers met verschillende overtuigingen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen;
– Metterdaad voor elkaars belangen opkomen en samenwerken als levensbeschouwelijke organisaties;
– Bevorderen van samenhang in de stad door deelname aan het publieke debat in Dordrecht over de bijdrage van levensbeschouwingen aan het welzijn in de stad;

Hoe?
De Raad wil dit doel bereiken door:
– Het organiseren van ontmoetingen en cursussen;
– Het houden van interreligieuze vieringen, symposia en gespreksbijeenkomsten;
– Het leggen en onderhouden van contacten met overheid en maatschappelijke instanties;
– Het formuleren van visies en standpunten in actuele kwesties

Wie?
In de Raad van Levensbeschouwingen in Dordrecht nemen deel:
– Aksa Moskee;
– Aya Sofia Moskee;
– De Buitenwacht;
– Hindoestaanse Vrouwen Organisatie Drechtsteden Abilasha;
– Humanistisch Verbond Dordrecht;
– Liberaal-Joodse Gemeenschap;
– Mevlana Moskee;
– Moskee Vereniging Al Fath;
– Raad van Kerken in Dordrecht
Raad van Levensbeschouwingen Dordrecht

Ds. K. Beuckens

078 6146510

[email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.