Stedelijk diaconaal werk vindt meer dan ooit plaats in de context van de multiculturele samenleving. Mensen met een andere culturele- en godsdienstige achtergrond zijn niet meer weg te denken uit onze steden. Steden zijn kleurrijk geworden. ‘Oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders, beiden staan zij veelal nog maar aan het begin van een nieuwe multiculturele samenleving. De weg erheen is hoopvol én moeizaam, soepel én lastig.

Stem in de Stad is vanaf haar prille bestaan betrokken bij de interreligieuze dialoog in Haarlem en omgeving, met name het contact met de zes moslimgemeenschappen. de stad. Het thema ‘religie’ en de humane krachten die hier van uit kunnen gaan, dat ziet zij als haar opdracht. Talloze evenementen, ontmoetingen, cursussen e.d. zijn georganiseerd. Vanaf 1 januari 2006 zijn deze activiteiten ondergebracht in een nieuwe afdeling, de afdeling Multireligieus Haarlem, vanaf dat moment onder leiding van een diaconale beroepskracht.

Vanuit de afdeling Multireligieus Haarlem is de Raad van Religies in Haarlem ontstaan. Stem in de Stad faciliteert de Raad van Religies tot het moment waarop zij een eigen stichting zal zijn. De werkverdeling tussen beide organen: de afdeling Multireligieus Haarlem richt zich op studie, bezinning en actie, de Raad van Religies op ontmoeting en religieuze feesten. Indien mogelijk en wenselijk zullen ze samenwerken
– Studie, bezinning en actie
– Cursussen en lezingen
– Seminars en andere bijeenkomsten
– Ontmoeten en vieren van religieuze feesten

Contactinformatie:
Bezoekadres: Nieuwe Groenmarkt in Haarlem
Postadres: Nieuwe Groenmarkt 10, 2011 TW Haarlem
Website: http://www.stemindestad.nl/Multi.html#Raad
Contactpersoon: Dhr. Aart Mak
Tel.: 023 5342891
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.