De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede werd in 1999 opgericht door een aantal religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. De Raad wil een bijdrage leveren aan een betere en vreedzame samenleving in Enschede.

Centraal hierbij staan:
– Respect voor elkaar
– Het herkennen van overeenkomsten in waarden en normen tussen de diverse levensbeschouwelijke groeperingen en religies
– Het willen leren van elkaar
– Het waarderen van elkaar als wezenlijk onderdeel van een veelkleurige samenleving.

Wat doet de Raad?
De Raad onderstreept het belang van spiritualiteit als factor in de opbouw van de multiculturele samenleving in Enschede. Mede vanuit de bestaande behoefte bij de deelnemende organisaties om elkaar beter te leren kennen en meer te willen weten over elkaars achtergronden, denkbeelden en tradities, organiseert de Raad regelmatig openbare bijeenkomsten met als thema “Kennismaken met …”. Tijdens deze bijeenkomsten staat steeds één van de aangesloten organisaties centraal en kan deze zich op geheel eigen wijze presenteren.

De Raad zet zich in voor het bevorderen van religieuze en levensbeschouwelijke tolerantie door het organiseren van ontmoetingen en thema bijeenkomsten. Tevens spant hij zich samen met anderen in om het Levensbeschouwelijk Vormings Onderwijs te laten terugkeren in het onderwijs.

Themabijeenkomsten
De Raad organiseert vier maal per jaar een themabijeenkomst. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten worden in werkgroepen voorbereid en uitgewerkt waarbij de thema’s vanuit de verschillende religies en levensbeschouwingen worden belicht. In een sfeer van respect en gelijkwaardigheid ontstaat er begrip en herkenning van overeenkomsten in waarden en normen.

Toekomst
De Raad hoopt in de toekomst zijn activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Hij wil meer gaan fungeren als centraal aanspreekpunt voor zijn eigen achterban, de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties. Hij wil religieuze en levensbeschouwelijke tolerantie blijven bevorderen en actief zijn voor de goede menselijke verhoudingen in Enschede, uitgaande van de levensbeschouwingen van de deelnemende gemeenschappen.

Contactinformatie:
Postadres: Bordeauxstraat 22, 7559 KK Hengelo
Contactpersoon: dhr. L.J. Pilon
Tel.: 074 2777670
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.