In Nederland wonen honderdduizenden christenen uit Azie, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Met name de afgelopen tien jaar hebben talloze christenen uit die continenten zich in Nederland gevestigd. Een aantal van hen vormden in 1992 een platform. Daaruit ontstond in 1997 SKIN, een vereniging van migrantenkerken en gemeenschappen. Nu zijn 50 kerken lid van SKIN en hun aantal groeit.

Wat willen wij?
De kerken willen in Nederland een plaats om thuis te zijn. Allereerst een samenkomstruimte die betaalbaar is. Wij willen de weg weten naar registratie, inburgering en werk en de wetten en regels leren kennen. Wij willen de taal verstaan en worden verstaan in onze missionaire betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.

Wat doen wij?
Wij organiseren cursussen voor leidinggevenden in onze kerken en studiedagen zoals over opvoeding en gezondheid. Wij wiselen adviezen uit over allerlei practische zaken. In onze nieuwsbrief vindt u informatie over onze kerken, opleidingen en andere activiteiten.

Wat verwachten wij?
Kerken die bidden, leren, en vieren in de eigen cultuur en taal, op een manier die uitnodigend is voor een iederuit onze samenleving. Onze feestelijke korenfestivals laten de veelkleurigheid zien. Wij delen de problemen die, die vaak mogelijkheden bijken te zijn.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 3 in Amersfoort
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
Website: www.skinkerken.nl
Contactpersoon: Mevr. June Beckx
Tel.: 033 4450655
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.