Met activiteiten op het raakvlak van wetenschap, samenleving en levensbeschouwing stimuleert het Soeterbeeck Programma van de RU Nijmegen het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. Daarmee biedt het programma aan studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen en anderen een verdiepende kijk op actuele maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Deskundigen van binnen en buiten de Radboud Universiteit Nijmegen en vooraanstaande buitenlandse sprekers gaan tijdens de activiteiten van het Soeterbeeck Programma met elkaar en de deelnemers in gesprek over wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. In lezingen, symposia, debatten en filmgesprekken verkennen zij de filosofische en levensbeschouwelijke kant van bijvoorbeeld grensverleggend onderzoek, politiek, religie en kunst en cultuur.

Onder meer in samenwerking met studie- of studentenverenigingen en de Faculteiten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen of maatschappelijke organisaties komen activiteiten tot stand met verrassende benaderingen van actuele maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s.

De inhoud van de activiteiten van het Soeterbeeck Programma wordt vaak versterkt door de inbreng vanuit film, muziek of literatuur. Een activiteit van het Soeterbeeck Programma staat garant voor een inspirerende middag of avond. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van het Soeterbeeck Programma. Geef u op voor de e-mailnieuwsbrief zodat u als eerste op de hoogte bent van het programma-aanbod.

Studenten en medewerkers van de universiteit hebben gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen toegang tot de activiteiten. De Andreas van Melsen leerstoel wordt ingevuld door de wetenschappelijk directeur van het Soeterbeeck Programma, prof.dr. Wil Derkse.

Het Soeterbeeck Programma is onderdeel van de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Nog geen reactie — begin het gesprek.