“Geloven op maandag” is het motto van Solidair Friesland. Sinds 1954 is Solidair Friesland actief in de samenleving. “Geloven op maandag” geeft aan dat het katholieke geloof een inspiratiebron is voor het leven van elke dag. Bij het verlaten van de kerk begint de dienst aan de samenleving. Door medemenselijkheid en diaconaal handelen, in solidariteit met mensen in kwetsbare posities.

Solidair Friesland helpt de katholieke gemeenschap daarbij. Enkele tienduizenden katholieken vormen onze achterban. Geïnspireerde inwoners van Fryslân en de Noordoostpolder, georganiseerd in een netwerk van parochies en andere organisaties. Solidair Friesland helpt hen ‘de daad bij het Woord’ te voegen en ondersteunt de katholieke gemeenschap bij activiteiten op sociaal en maatschappelijk terrein. Het Maatschappelijk Activeringswerk (M.A.- werk) van Solidair Friesland wordt georganiseerd vanuit een katholieke inspiratie, maar is geen vorm van hulpverlening aan enkel katholieken. Het werk draagt bij aan het algemeen welzijn van individu en samenleving, ongeacht geloofsovertuiging. Niemand wordt uitgesloten. Het M.A.-werk is vooral gericht op de meest kwetsbare groepen. Veel katholieken zijn actief betrokken bij activiteiten, op vele terreinen.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Bonifatiusplein 21a in Leeuwarden
Postadres: Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden
Website: www.solidairfriesland.nl
Contactpersoon: Dhr. Jan Bosman
Tel.: 058 2130046
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.