Het SPE is er voor alle vrouwenorganisaties en initiatieven die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Het SPE biedt voor deze organisaties gratis diensten aan op het gebied van subsidieadvies, fondsenwerving, organisatieadvies, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

De missie van het SPE is het bijdragen aan de emancipatie van Amsterdamse vrouwen door de vrouwenorganisaties te ondersteunen bij hun activiteiten. Dit doet het SPE door deze organisaties te helpen zich te professionaliseren, ervoor te zorgen dat vrouwenorganisaties onderling kennis maken en onderling kennis & expertise delen.

Hiernaast verzamelt het SPE de wensen en behoeften van vrouwenorganisaties om op basis daarvan een heldere prioriteitenagenda te maken voor de Amsterdamse politieke en ambtelijke organisatie.

Contactinformatie:
Website: www.spe-amsterdam.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.