Stek – “voor stad en kerk” – zet zich vanuit de actualiteit en kracht van het christelijk geloof in voor de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. Stek wil haar doel bereiken door de inzet van mensen, middelen, deskundigheid en faciliteiten.

Tevens ondersteunt Stek vrijwilligers en beroepskrachten in de christelijke kerken en daarmee verbonden organisaties in Den Haag bij de opbouw van levendige en solidaire gemeenschappen in buurt en wijk.

In een stad waar mensen steeds meer zoeken naar een eigen identiteit, bij toenemend gebrek aan een gemeenschappelijke identiteit, blijkt ondanks de afnemende betekenis van de kerken religie van wezenlijke betekenis voor de kwaliteit van samenleven. Stek wil daarom haar expertise op dit terrein inzetten voor de vernieuwing van stad en kerk.

Contactinformatie:
Bezoekadres:
Postadres:
Website: www.steknet.nl
Contactpersoon: Dhr. Willem Jansen
Tel.:
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.