Haarlemse representanten van de zes wereldgodsdiensten zijn vanaf februari 2007 verenigd in de Raad van Religies Haarlem (RvRH). De samenwerking krijgt niet alleen gestalte in een platform en een permanente uitwisseling van ideeën. Ze moet ook uitmonden in een multireligieuze adviesraad voor de overheid. Met de oprichting van de Raad van Religies in Haarlem (RvRH) wordt het op de beurt van het plaatselijk bestuur makkelijker voeling te houden met de verschillende gelovigen in de Spaarnestad

Bezoekadres:
Postadres:
Website: www.stemindestad.nl
Contactpersoon: Dhr. Ranfar Kouwijzer
E-mailadres: [email protected]
Website: www.stemindestad.nl

Stedelijk diaconaal werk vindt meer dan ooit plaats in de context van de multiculturele samenleving. Mensen met een andere culturele- en godsdienstige achtergrond zijn niet meer weg te denken uit onze steden. Steden zijn kleurrijk geworden. ‘Oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders, beiden staan zij veelal nog maar aan het begin van een nieuwe multiculturele samenleving. De weg erheen is hoopvol én moeizaam, soepel én lastig.

Stem in de Stad is vanaf haar prille bestaan betrokken bij de interreligieuze dialoog in Haarlem en omgeving, met name het contact met de zes moslimgemeenschappen. de stad. Het thema ‘religie’ en de humane krachten die hier van uit kunnen gaan, dat ziet zij als haar opdracht. Talloze evenementen, ontmoetingen, cursussen e.d. zijn georganiseerd. Vanaf 1 januari 2006 zijn deze activiteiten ondergebracht in een nieuwe afdeling, de afdeling Multireligieus Haarlem, vanaf dat moment onder leiding van een diaconale beroepskracht.

Vanuit de afdeling Multireligieus Haarlem is de Raad van Religies in Haarlem ontstaan. Stem in de Stad faciliteert de Raad van Religies tot het moment waarop zij een eigen stichting zal zijn. De werkverdeling tussen beide organen: de afdeling Multireligieus Haarlem richt zich op studie, bezinning en actie, de Raad van Religies op ontmoeting en religieuze feesten. Indien mogelijk en wenselijk zullen ze samenwerken.

Nog geen reactie — begin het gesprek.