Stichting Aknarij is in 2001 opgericht door een groep enthousiaste Amsterdamse jongeren met een (Zuid)Marokkaanse achtergrond. Primair zet Aknarij zich in voor participatie en integratie van haar achterban in de Nederlandse samenleving.

Aknarij hecht groot belang aan een maatschappelijk klimaat waarin gelijkheid en solidariteit vanzelfsprekend zijn en wil graag een bijdrage leveren in het bereiken van sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam.

Naast de activiteiten in Amsterdam houdt stichting Aknarij zich bezig met het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking in Marokko in het algemeen en in het bijzonder met de regio van herkomst: de Dadesvallei in Zuid-Marokko. Door haar activiteiten tracht Aknarij de interesse in Nederland voor ontwikkeling van dit gebied te vergroten en om in samenwerkingsverbanden – met onder andere Nederlandse, Franse en Marokkaanse NGO?s – projecten te realiseren die ten gunste komen aan de lokale bevolking.

Contactinformatie:
Website: www.aknarij.com

Nog geen reactie — begin het gesprek.