Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East, ook COME genoemd) is een kleine, particuliere stichting die jaarlijks een ontmoetingsseminar organiseert voor Israëlische en Palestijnse jongeren, verdeeld over drie groepen: joodse Israëli’s, Palestijnen uit Israël en Palestijnen uit de bezette gebieden.

Uitgangspunt
Stichting COME wil een daadwerkelijke ontmoeting op neutraal terrein (Cyprus) tussen deze jongeren mogelijk maken, hiermee wederzijds respect stimuleren en duurzaam contact bevorderen. Deelnemers aan het seminar doen ervaringen op die hun blikveld verruimen. Zij kunnen die ervaringen toepassen in hun dagelijks leven en in de maatschappelijke posities die zij (gaan) bekleden in hun gemeenschappen.

Projectleider
Maaike Hoffer is sinds 2008 freelance projectleider voor Stichting COME en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de ontmoetingsseminars. Met een comité van Palestijnse en Israëlische oud-deelnemers bereidt zij het programma voor en zorgt zij voor de uitvoer ervan. De lokale comitéleden werven, selecteren en bereiden de deelnemers voor. In Nederland wordt Maaike Hoffer ondersteund door het bestuur, dat het beleid, de begroting en de te organiseren activiteiten van de stichting bepaalt.

Wat kunt u doen?
– Word donateur
– Nodig de projectleider of een bestuurslid uit om een presentatie te geven over de ontmoetingsseminars of het Israëlisch-Palestijnse conflict
– Organiseer een collecte in uw kerk voor het werk van stichting COME
– Steun een deelnemer financieel: voor 1000 euro kunt u één deelnemer aan het seminar laten deelnemen. U krijgt dan een persoonlijk verslag van het seminar.

Contact
Postadres: Secretariaat Stichting C.O.M.E., t.a.v. Rita Opstelten, Engweg 31, 3972 JC Driebergen
Banknummer 37 33 187, t.n.v. Stichting COME te Driebergen
Website: www.stichting-come.nl
Contactpersoon: Maaike Hoffer
Tel: 0343-520994/ 06-46242511
E-mail: [email protected]

Bron: Stichting C.O.M.E.

Nog geen reactie — begin het gesprek.