Echelon is een onafhankelijke stichting die onderwijsprojecten en leermiddelen voor levensbeschouwing, communicatie en identiteitsontwikkeling maakt en uitgeeft. Daarbij wordt uitgegaan van de realiteit van onze huidige en op velerlei wijze complexe maatschappij. Levensbeschouwelijke communicatie krijgt zijn vorm en inhoud door middel van een open dialoog tussen de betrokkenen.

Het door Echelon uitgegeven lesmateriaal biedt kinderen de mogelijkheid zich in onze samenleving te ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke deelnemers. In dit leerproces staat de beleving van het individuele kind centraal.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Waterlooplein 205 in Amsterdam
Postadres: Waterlooplein 205, 1011 PG Amsterdam
Website: www.stichtingechelon.nl
Contactpersoon: Dhr. Jos van Remundt
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.