De Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing is een stichting die haar activiteiten richt op allen die in de thuiszorg werkzaam zijn. Zij doet dit onder meer door het geven van voorlichting en adviezen, het houden van symposia en lezingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van bezinningsdagen. Ook scholing en vorming behoren tot haar doelstelling.

De Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL) stelt zich tot doel om geloof en levensbeschouwing als functie van de gezondheidszorg erkend te krijgen. Anders gezegd: de stichting vindt dat aandacht voor geloof en levensbeschouwing behoort tot en kenmerk is van een goede thuiszorg.

De stichting wil daarom medewerkers in de thuiszorg helpen oog te krijgen voor en om te gaan met levensvragen en problemen waarmee hun cliënten en zijzelf kunnen worstelen. Zij wil inzicht geven in wat geloof en levensbeschouwing in moeilijke situaties en in het gewone leven van alledag voor een mens kan betekenen.

Dit doel wil de stichting enerzijds bereiken door vorming van de thuiszorgmedewerkers zelf op de terreinen van levensbeschouwing, cultuur en geloof. Anderzijds wil zij haar doel bereiken door de medewerkers zodanig toe te rusten dat zij op passende wijze om kunnen gaan met de levensvragen van cliënten.

Belangrijke uitgangspunten bij het werk van de stichting zijn vrijheid en respect. Vrijheid om er een eigen opvatting en levensvisie op na te kunnen houden en respect voor de ander, met zijn eigen cultuur, opvattingen, levensvisie en geloofsovertuiging.

Contactinformatie:
Bezoekadres: J.F. Kennedylaan 101 in Bunnik
Postadres: Postbus 100, 3980 CC Bunnik
Website: www.gliz.nl
Contactpersoon: Mevr. Y.L. Hermeler
Tel.: 030 6565779 (dinsdag en donderdag, van 09.00-15.00 uur)
E-mail: [email protected]

 

Nog geen reactie — begin het gesprek.