In onze visie heeft onze samenleving behoefte aan scholen met kleur; aan scholen die kinderen zicht bieden op een wereld en toekomst die de moeite waard is om in te leven. Zulke scholen hebben mensen nodig die zelf kleur hebben en een inspirerend voorbeeld zijn.

Als identiteitsbegeleiders willen wij samen / in dialoog met scholen zoeken hoe hun levensvisie hierbij een bron van inspiratie kan zijn. In onze begeleiding willen wij bevorderen dat scholen (leer- en leef)gemeenschappen zijn, waar:

Kinderen (en hun ouders) en leerkrachten zich veilig voelen en gewaardeerd weten.
Waar met inspiratie en in onderling vertrouwen wordt gewerkt.
Aandacht is voor levensvisie, spiritualiteit en ethiek als positieve en richtinggevende factoren.

Contactinformatie:
Website: www.stimin.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.