Na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar is op 31 januari 2006 Stichting Interreligieuze Dialoog (ID) opgericht in Nijmegen door een aantal docenten en studenten die op dat moment doceerden en studeerden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De belangrijkste reden voor de oprichting was het breder toegankelijk maken van de beschikbare kennis en ervaring op het terrein van de interreligieuze dialoog in Nederland.

Stichting Interreligieuze Dialoog (ID) is niet officieel verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wel wil zij de band die zij momenteel heeft met de Radboud Universiteit versterken omdat aan deze universiteit ID is ontstaan, binnen de RU unieke en zeer bruikbare ervaring en kennis is op het terrein van interculturele en interreligieuze communicatie en de doelgroep studenten van de RU (met name de opleidingen Theologie en Religiestudies) een belangrijke doelgroep zal blijven.

Contactinformatie:
Postadres: Postbus 1204, 6501 BE Nijmegen
Website: www.interreligieuzedialoog.nl
Contactpersoon: Mevrouw Janneke Teunissen
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.