Stichting Oranje Samenleving is voor een tolerante en gezellige samenleving. We zien dat er verschillende groepen mensen negatief over elkaar denken en negatief op elkaar reageren. We zijn tegen deze vorm van polarisering. Middels het project Louka willen we hier verandering in brengen.

Deze oranje hoofddoek, die ook als sjaal gedragen kan worden, slaat een brug tussen autochtonen en allochtonen en werkt aan een socialer klimaat in Nederland.

De Louka geeft namelijk aanleiding voor gesprek. In de huidige samenleving hebben mensen niet genoeg kennis over andere culturen dan de eigen. Mensen met verschillende culturele achtergronden kunnen elkaars achtergronden leren kennen door met elkaar te praten. Gevolg hiervan is meer begrip voor elkaar, wat leidt tot minder onrust en meer acceptatie en gezelligheid in de samenleving.

Dragers van Louka herkennen elkaar en koppelen hier een betekenis aan: wij kiezen voor een betere samenleving waarin mensen meer begrip voor elkaar hebben, door de kennis die ze over de verschillende culturen in Nederland opbouwen.

Contactinformatie:
Website: www.oranjesamenleving.nl
Contactpersoon: Dhr. Ben Rogmans
E-mail: zie http://www.oranjesamenleving.nl/?page_id=6

Nog geen reactie — begin het gesprek.