SPIOR is een maatschappelijke organisatie die producten ontwikkelt op terreinen van maatschappelijke participatie & kadervorming, educatie & voorlichting, signalering, antidiscriminatie. De ontwikkeling van deze producten kan SPIOR zelfstandig ter hand nemen, maar ook in overleg en in samenwerking met de (lokale) overheid of andere maatschappelijke instellingen.

SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Het is de koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam en Omstreken. Het merendeel van de moskeeen in Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele organisaties, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties.

SPIOR zet zich in voor de bevordering van de participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Daartoe ontwikkelen wij diverse diensten en voeren deze uit, op de terreinen van van maatschappelijke participatie & kadervorming, educatie & voorlichting en signalering & anti-discriminatie. Dit gebeurt zelfstandig of in overleg en samenwerking met de overheid en andere maatschappelijke instellingen.

SPIOR is opgericht in 1988 en is uitgegroeid tot een actieve organisatie met 45 aangesloten lidorganisaties, een staf van 9 medewerkers onder leiding van de directeur, Ibrahim Spalburg, en het dagelijkse bestuur. Het hoogste orgaan van SPIOR wordt gevormd door de Raad van Toezicht (RvT), waarin elke lidorganisatie is vertegenwoordigd.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Teilingerstraat 122 in Rotterdam
Postadres: Postbus 3031, 3003 AA Rotterdam
Website: www.spior.nl
Contactpersoon: Dhr. Ibrahim Spalburg
Tel.: 010 4666989
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.