De Stichting Rotterdam wil, naar de bedoeling van de oprichter, uitdrukkelijk een fonds van protestants-christelijke signatuur zijn. De Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien.

De overtuiging van waaruit het fonds werkt, werd door de stichter als volgt verwoord:

Wij moeten als christenen streven naar recht ten behoeve van de naaste. Elk mens moet zijn uiterste krachten inspannen om ongerechtigheid te voorkomen en zijn door God gegeven opdracht te vervullen.

Wij verstrekken daarom graag een bijdrage aan activiteiten die in deze zin werkzaam willen zijn. Wel zien wij ons genoodzaakt, mede op grond van onze statuten, zekere voorwaarden te stellen.

Contactinformatie:
Website: www.stichtingrotterdam.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.