De Stichting Vredeseducatie werkt aan interactieve methodieken op het terrein van de multiculturele samenleving, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden en het thema geweld. De Stichting is gespecialiseerd in didactische concepten die resulteren in educatieve software, films en video, interactieve tentoonstellingen en innoverende onderwijsprojecten.

Maatwerk
De projecten worden gerealiseerd in opdracht van derden of komen voort uit eigen initiatieven. Kenmerkend voor de samenwerking met de Stichting Vredeseducatie is de nauwe betrokkenheid van doelgroepen en opdrachtgevers. Deze opdrachten kunnen betrekken hebben op tentoonstellingen voor kinderen en jongeren. Van conceptontwikkeling, thema- of doelgroep onderzoek tot en met de complete productie vanaf ontwerp, samenstelling, fondsenwerving en nascholing van gidsen. In de afgelopen jaren werden spraakmakende opdrachten uitgevoerd voor musea, gemeenten, opleidingen en andere instellingen met een educatieve missie.

Zelf vrede leren maken
Een klein gespecialiseerd pedagogisch team ontwikkelt de educatieve projecten. Docenten en jeugdwerkers uit de praktijk volgen het hele ontwikkelingsproces nauwgezet. Daar waar mogelijk worden kinderen en jongeren betrokken in de testfase wat de kwaliteit ten goede komt. De werkvormen zijn gericht op interactie, dialoog en stellen kinderen en jongeren in staat om zelf handelingsperspectieven te scheppen. Dat wil zeggen dat kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving aan vrede kunnen werken. In de korte geschiedenis van de Stichting Vredeseducatie (opgericht in 1993) is een twintigtal spraakmakende educatieve materialen en projecten verschenen die op duizenden scholen en instellingen een structurele plek hebben gekregen.

Fort De Bilt
Het kantoor van de Stichting Vredeseducatie is gevestigd op Fort De Bilt in Utrecht. Het terrein, dat eigendom is van de stad Utrecht heeft een educatieve bestemming. De Stichting Vredeseducatie beheert op het fort een “Herinneringscentrum voor de toekomst”. Dit is vooral gericht op kinderen en jongeren. Ze maken kennis met het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook kunnen zij ontdekken hoe zij zich zelf kunnen inzetten voor andere mensen. In dit centrum is een interactieve tentoonstelling over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het heden gebouwd. In 2001 ontving de Stichting Vredeseducatie de Tolerantieprijs van de Stad Utrecht voor de educatieve activiteiten op Fort De Bilt.

Peace Education Projects
De Stichting Vredeseducatie werkt in het buitenland onder de naam Peace Education Projects. Zij realiseerde in een zestal Europese landen, waaronder Rusland, Spanje, Italië en Noord Ierland, interactieve tentoonstellingen over vooroordelen en het zondebokverschijnsel. Voor deze internationale projecten ontving de Stichting Vredeseducatie de Evens Prijs 2000. Een prijs genoemd naar de overleden Antwerpse diamantair Evens die vanuit zijn eigen joodse geschiedenis werd gemotiveerd om projecten op het terrein tolerantie en interculturele samenwerking te stimuleren.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Biltsestraatweg 160 in Utrecht
Postadres: Biltsestraatweg 160, 3573 PS Utrecht
Website: www.vredeseducatie.nl
Contactpersoon: Dhr. Jan Durk Tuinier
Tel.: 030 2723500
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.