Stichting Yoesuf of Educatiecentrum voor de islam en maatschappelijke vraagstukken is een Nederlandse stichting opgericht in 1998. De organisatie is gevestigd te Utrecht en houdt zich tot 2010 bezig met drie aandachtsgebieden: jongeren, seksuele diversiteit en vrouwen.

De stichting Yoesuf werd opgericht als een centrum voor studie en informatie over de islam en seksuele diversiteit. De organisatie gaf zelf workshops, lezingen en conferentie. Zij droeg ook bij aan educatieve activiteiten van derden. In 2000 kregen de educatieve activiteiten van de stichting meer gestalte door de ontwikkeling van de training islam en seksuele diversiteit.

Sinds 2005 heet de stichting officieel Educatiecentrum voor de islam en maatschappelijke vraagstukken.

De Stichting vond haar naam in de zogenaamde Yoesuf-methode, een methodiek die een model is voor emancipatie waar bevrijding en maatschappelijke rechtvaardigheid bereikt kunnen worden door eigen beheersing, integriteit en geduld. Deze methode is gebaseerd op het verhaal van de profeet Yoesuf of Jozef van Egypte die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomt.

Al één reactie — praat mee.