De Stuurgroep Interreligieuze Ontmoetingen in Lelystad bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, de moskeeën, de Protestantse kerk en de Bahai’gemeenschap en organiseert diverse activiteiten, waaronder een open huis.

Stuurgroep Interreligieuze Ontmoetingen Lelystad

Dhr. Ab Strijker

0320 220118

[email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.