Het Thijmgenootschap is in 1904 opgericht onder de naam Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland, en draagt sinds 1947 de huidige naam, geïnspireerd op J.A. Alberdingk Thijm, literator, kunstkenner en cultuurdrager (1820-1889). Deze vereniging van christelijke intellectuelen zet zich in voor wetenschappelijke publicaties met een actueel, levensbeschouwelijk accent.

Op symposia en in publicaties worden actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken die met de doelstelling verband houden, aan de orde gesteld en vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines benaderd. Door middel van deze multidisciplinaire aanpak wil de vereniging bijdragen aan een verantwoorde en gefundeerde bezinning op de complexe problemen waarvoor samenleving en wetenschap geplaatst worden.

Jaarlijks publiceert de vereniging drie a vier fraai uitgevoerde paperbacks van circa 150 pagina’s, die tezamen de gezaghebbende reeks Annalen van het Thijmgenootschap vormen. Publicaties vanaf 1998 zijn direct in de boekhandel verkrijgbaar (Uitgeverij Valkhof Pers te Nijmegen). Oudere Annalenafleveringen zijn in veel gevallen nog bij het algemeen secretariaat verkrijgbaar. Zie de pagina annalen.

Binnen de algemene vereniging kent het Thijmgenootschap ook een Afdeling Katholieke Theologie, een Medische Afdeling, een Rechts- en Bestuurskundige Afdeling en een Wijsgerige Afdeling. Al deze afdelingen organiseren naast hun eigen jaarlijkse vergaderingen regelmatig voordrachten en themadagen. Voor meer informatie over de activiteiten van deze vier afdelingen, zie de pagina afdelingen op www.thijmgenootschap.nl.

Contactinformatie:
Website: www.thijmgenootschap.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.