Trefpunt van socialisme en levensovertuiging is een werkgroep ingesteld door het PvdA-partijbestuur. Het wordt gevormd door partijleden met uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en politiek.

De meeste leden hebben functies in een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie. Dat gaat van het Industriepastoraat en het Humanistisch Verbond tot aan Internationaal Netwerk van Geëngageerde Boeddhisten.

Trefpunt is een klankbord voor de PvdA-parlementsfracties en vergadert eenmaal per twee maanden in Utrecht.

Contactinformatie:
Postadres: Steenhoffstraat 77, 3764 BK Soest
Website: www.zingeving.net
Contactpersoon: Dhr. Kees Waagmeester
Tel.: 035 6024951
E-mail: [email protected]

 

Nog geen reactie — begin het gesprek.