Stichting Trialoog is opgericht in het jaar 2000 ter  bevordering van de dialoog en daarmee de vrede tussen de Abrahamitische godsdiensten – jodendom, christendom en islam. In het bestuur zitten mevr. Geerte Eshuis (voorzitter), mevrouw Francien van Overbeeke-Rippen (secretaris), mevrouw Gertruus Wolters (penningmeester), mevrouw Ruth Rozeboom (lid). Daarnaast heeft Stichting Trialoog een Adviesraad, bestaande uit de leden rabbijn Awraham Soetendorp, rabbijn dr. Tzvi Marx, imam Hamza Zeid Kailani, mevr.dr. Stella van de Wetering, dr. J.Peters en drs. J.R.Nienhuis.

Activiteiten vanuit de Stichting: lezingen, cursussen, gespreksgroepen, publicaties, interreligieuze contacten met Museumpark Orientalis, Heiliglandstichting/Nijmegen.
Publicaties:
– Woord zoekt Woord – joden, christenen en moslims in gesprek over teksten en tradities. Auteurs: Ruth Rozeboom MA, dr. Francien van Overbeeke-Rippen en dr.Karen Ghonem (2010)
Overige publicaties geschreven door dr.Francien van Overbeeke-Rippen:
– Over en Weer – 25 vragen van christenen en moslims (herziene tweede druk 2013)
– Ibrahiem en Abraham  – Koran en Bijbel verteld voor kinderen (derde druk 2012)
– Abraham and Ibrahim – The Bible and the Qur’an told to children (2006)
– Overgave aan God – Navolging van Christus, een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom. Nijmegen 1998 (proefschrift)

Verhuur van de DVD The Imam and the Pastor (40 minuten) met Nederlandse ondertiteling, over een bijzondere verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria. Deze dvd is verkrijgbaar via het contactadres en tijdens bijeenkomsten.

Contactgegevens:
Postadres: Bruggensingel Zuid 165, 3823 BJ Amersfoort
Tel.nr.: 033-4561351
E-mail: [email protected]

Bron: Stichting Trialoog

Nog geen reactie — begin het gesprek.