Valkhof Pers is een kleinschalige, zelfstandige uitgeverij van publicaties op het gebied van de humaniora, toegespitst op (de raakvlakken van) cultuur- en maatschappijgeschiedenis, filosofie, theologie, religie en ethiek. Valkhof Pers werkt o.a. samen met het Katholiek Documentatie Centrum (in de zogeheten MemoReeks, een serie egodocumenten die verhalen uit het katholiek leven te boek stellen), het Titus Brandsma Instituut, en het Thijmgenootschap. Jaarlijks verschijnen er ca. dertig titels.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Mr. Franckenstraat 15 in Nijmegen
Postadres: Postbus 1391, 6501 BJ Nijmegen
Website: www.valkhofpers.nl
Tel.: 024 3607250
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.