Sinds april 2003 treedt URI Nederland naar buiten na een druk bezochte presentatie te Amsterdam. Te Den Haag vond in juni 2003 een Inspiratiedag plaats. In maart 2004 werd te Bloemendaal een dag van ‘Bezinning en Bezieling’ gehouden. URI werkte o.a. met ‘appreciative interviews’ aan verdieping, vrouwenrechten en interreligieuze samenwerking in de praktijk.

URI beperkt zich niet alleen tot officiële religies, maar kiest een drievoudige basis: religies, spirituele stromingen en inheemse tradities. Dit weerspiegelt onze pluriforme samenleving, met velen die zich thuis voelen in diverse spirituele expressie-vormen.

URI wil mensen aan de basis mobiliseren. Daarom bouwt het aan een wereldwijd, snel groeiend en inspirerend netwerk van CC’s/Cooperation Circles, ook in Nederland.

CC’s hebben minstens 7 leden van minstens 3 levensbeschouwingen. Bestaande of nieuwe groepen kunnen zich aansluiten bij dit URI-netwerk van groepen met eigen sociale of spirituele thematieken.

Een bijzondere URI-werkvorm is het persoonlijk delen hoe religies en mensen elkaar verwondden – en vervolgens elkaar anders gaan zien. Op een Berlijnse URI-conferentie gebeurde dat o.a. tussen Israëli’s en Palestijnen. Bevrijding van vooroordelen is ‘gewoon’ aan de orde tussen buren en collega’s. Sinds 11 september 2001, de Irak-oorlog, de moord op Theo van Gogh en diens nasleep gaat het meer dan ooit om een spirituele strijd met persoonlijke, politieke en groeps-ego’s.van passie naar compassie
URI werkt samen met andere interreligieuze organisaties.

URI-vertegenwoordigers uit Nederland en de gehele wereld namen deel aan het Parliament of World’s Religions (PWR) in juli 2004 te Barcelona. Het PWR verzocht ons parallelle regionale netwerkbijeenkomsten te verzorgen, ook weer met de URI-eigen ‘appreciative interviews’.

URI is zeker niet voor syncretisme of versmelting van religies. Positief gaat het haar om samen-werking, syn-ergie: ter bundeling van de spirituele krachten, die in elke levensbeschouwing of religie schuilen. Het is de weg van soms verwoestende passies naar compassie, van verwonding naar verwondering. Mededogen is toch de kern van alle spiritualiteit?

Contactinformatie:
Postadres: Schoolstraat 18b, 2511 AX Den Haag
Website: www.interreligieus.nl/uri
Contactpersoon: Dhr. Bart ten Broek (penningmeester)
Tel.: 070 3624009
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.