Variya is de provinciale steunfunctie voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie in Overijssel, waarin het Steunpunt Minderheden Overijssel, het Projectbureau Kulturhus en Equivalent, experts in emancipatie, zijn samengevoegd.

Variya ondersteunt groepen burgers, instellingen en overheden bij de aanpak van maatschappelijke thema’s. Wij werken aan een duurzame, sociale en multiculturele samenleving.

Variya levert diensten aan groepen burgers, instellingen, overheden en bedrijven. Dat gebeurt in de vorm van projecten, methodiekontwikkeling, advisering en begeleiding, maar ook door trainingen, studiedagen, workshops. Afhankelijk van de vraag verrichten we onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. We hebben een helpdeskfunctie en een documentatiecentrum op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling en integratie.

Variya is gericht op samenwerking, op het behalen van resultaat en stelt haar klanten centraal.

Variya is ondergebracht in de houdstermaatschappij Rijnbrink Groep. Naast Variya zijn hier de Overijsselse Bibliotheek Dienst, Biblioservice Gelderland en de BV Aturis als dochters ondergebracht.

Variya is ingedeeld in drie teams, die zich inhoudelijk op één of meerdere thema’s richten.

Doelstelling
Variya heeft als hoofddoelstelling het uitvoeren van projecten en het ondersteunen van processen met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling en integratie. Dit wordt vertaald in operationele doelstellingen in de jaarplannen.

Positionering
De organisatie kiest voor een herkenbare positie ten opzichte van gebruikers van haar diensten. Het is haar ambitie om dé speler te zijn bij het tot stand brengen van vernieuwing in het denken over en de realisatie van beleid en projecten op complexe maatschappelijke vraagstukken in specifieke regionale verbanden van Overijssel en daarbuiten.

Nog geen reactie — begin het gesprek.