Vele Vlaardingers Eén Huis werkt met vele anderen in Vlaardingen aan een goede verstandhouding tussen bewoners met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond. Bijna honderd Vlaardingse instellingen en organisaties hebben het convenant ‘Vele Vlaardingers – één huis’ op vrijdag 11 januari 2002 ondertekend. Ook inwoners van Vlaardingen tekenden het document.

Werkwijze
Wat betekent Vele Vlaardingers concreet voor u?
Bij het telefonisch meldpunt ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’ kunnen burgers van Vlaardingen hun meldingen kwijt als zij op welke manier dan ook (in woord of daad) geconfronteerd worden met discriminerende en racistische uitingen in de stad.

Postadres: Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen
Tel.: 010 2484000
E-mail: [email protected]

Ideeën over bestrijding
U kunt hier ook uw ideeën kwijt, als het gaat om de bestrijding van discriminatie en racisme of om het bevorderen van goede contacten tussen alle burgers van verschillende culturen en godsdiensten in Vlaardingen.

Contactgegevens:

Nog geen reactie — begin het gesprek.