Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Al vijftien jaar voorzien wij onze opdrachtgevers van toonaangevende, bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op sociaal-maatschappelijke vragen.

Als landelijk werkende stichting werken wij zonder winstoogmerk. Wij vinden het belangrijk dat onze wetenschappelijke dienstverlening bijdraagt aan de sociale participatie van burgers. We doen dat sinds 1993: duurzame oplossingen zoeken voor actuele kwesties.

Bij het Verwey-Jonker Instituut werken veertig wetenschappelijk medewerkers (onderzoekers en assistenten) en tien ondersteunende medewerkers. Het instituut staat onder leiding van algemeen directeur dr. Hans Boutellier en directeur onderzoek dr. Rally Rijkschroeff.

Onze onderzoeksaanpak
Kernwoorden in het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zijn wetenschappelijke expertise, klantgerichtheid en maatschappelijk belang. In ons onderzoek komen meestal drie perspectieven samen, van burgers, instellingen en overheden. Het omvangrijke en diverse onderzoeksterrein is onderverdeeld in drie onderzoeksgroepen:

1. Sociale vitaliteit en veiligheid (dr. Freek de Meere).
2. Jeugd, opvoeding en onderwijs (dr. Majone Steketee).
3. Maatschappelijke participatie (dr. Monique Stavenuiter).

Om alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen kent het Verwey-Jonker Instituut een aantal inhoudelijke zwaartepunten (thema’s). Het instituut onderhoudt bovendien een internationaal netwerk voor sociaal-maatschappelijk onderzoek.

 

Nog geen reactie — begin het gesprek.