De mix van verschillende culturen komt in Nederland, net zo min als elders, probleemloos tot stand. Er is behoefte aan een aanpak die recht doet aan zelfrespect en uitgaat van inclusiviteit. Gaandeweg kan de interculturele samenleving dan aan kracht winnen.

Het moderne Nederland vraagt om een manier van samenleven waarin onderlinge verschillen opbloeien en benut worden op een stevig fundament van gemeenschappelijkheid. Sociaal-culturele en religieuze identiteiten staan daarbij een sterke onderlinge binding niet in de weg.

Voetlicht zet zich met haar enthousiasme, kennis, ervaring en netwerk in om die ontwikkeling te versterken. Voetlicht documenteert en informeert, ontwerpt vernieuwende projecten, en adviseert, coacht en ondersteunt mensen en organisaties.

Contactinformatie:
Contactpersoon: dhr. Alex Voets
Website: www.voetlicht.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.