Binnen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen is transseksualiteit een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Veel religieuze transseksuelen komen daardoor in conflict met hun geloof en zichzelf. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen het veranderingsproces stagneren.

Vragen als ‘Mag er gesneden worden in een gezond lichaam?’ en ‘Accepteert God en mijn familie mijn identiteit als transseksueel?’ blijven vaak onbeantwoord. Voor dominees, pastors, geestelijk verzorgers, rabbijnen, pandits, theologen, boeddhistische leraren, imams en andere geestelijken ligt een taak weggelegd. Met behulp van persoonlijke rituelen, teksten en verhalen uit religieuze boeken kan men religieuze transseksuelen een gevoel geven dat ze geaccepteerd worden als ‘man’ of ‘vrouw’.

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek is in 2005 opgericht en heeft als doel een brug slaan tussen religieuze en levensbeschouwelijke transgenders, transseksuelen en religieuze, levensbeschouwelijke stromingen en organisaties. De werkgroep wil zijn plannen realiseren door middel van een 6 stappenplan.

Het 6 stappenplan

1. Onderzoek
De werkgroep heeft als doel het ondersteunen en adviseren van onderzoek door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties naar de religieuze en levensbeschouwelijke beleving van transgenders, transseksuelen en de positie van transgenders, transseksuelen binnen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland.

2. Samenstellen van religieuze en levensbeschouwelijk kaart
De werkgroep heeft als doel transgender vriendelijke religieuze, levensbeschouwelijke organisaties in kaart te brengen. Met behulp van deze religieuze, levensbeschouwelijk kaart wil de werkgroep mensen verwijzen naar de juiste organisatie en/of contactpersoon.

3. Adviseren en ondersteunen van religieuze, pastorale en spirituele zorg
De werkgroep heeft als doel contacten te leggen en onderhouden met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die transgender vriendelijke religieuze, pastorale, spirituele zorg kunnen bieden.

4. Voorlichting
De werkgroep heeft als doel voorlichting te geven aan religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om de positie van transgender, transseksuelen binnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, stromingen te verbeteren.

5. Dialoog
De werkgroep heeft als doel een dialoog opgang te brengen tussen religieuze, levensbeschouwelijke transgenders, transseksuelen en religieuze, levensbeschouwelijke organisaties, stromingen.

6. Rondetafelgesprekken, lezingen en workshops
De werkgroep kan op uitnodiging rondetafel gesprekken, lezingen en workshops organiseren.

Onderzoek – Transgender en Religie
Het onderzoek laat zien dat het niet vanzelfsprekend, maar ook niet in alle gevallen onmogelijk is om steun vanuit het geloof tijdens het transproces te krijgen. Binnen het christelijke geloof, waar de meeste ondervraagden in zijn opgevoed, is vaak weinig openheid ten aanzien van sekseveranderingen of personen die zich niet geheel vrouw of man voelen.

Veranderingsprocessen worden soms ernstig vertraagd door vaak een afwijzende houding van geestelijk leiders. Sommige ondervraagden vinden uiteindelijk hun weg binnen het christelijk geloof of gaan met succes het gesprek aan met de kerk, anderen zoeken steun in spirituele stromingen als het boeddhisme. Het onderzoek laat het belang zien van meer dialoog en kennisopbouw over transseksuelen, transgenders en religie.

Het gehele onderzoeksverslag ‘Een steun in de rug’, waarin veel citaten zijn opgenomen van betrokkenen, is via de werkgroep op te vragen.

Contactinformatie:
Websites: http://www.facebook.com/l/85bc8dN7zFA7UzvzQUvis3p2QDw;transenreligie.blog2blog.nl
Contactpersoon: Yvo Vas Dias Postma
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.