De WCRP is een wereldwijde organisatie waarin leden van de grote wereldgodsdiensten en van diverse geestelijke stromingen met elkaar en met andere vredesorganisaties samenwerken om te komen tot vrede in de wereld. De WCRP heeft tientallen afdelingen, waaronder een in Nederland.

WCRP Nederland
Alleen een postadres

Paulownastraat 78
2518 BJ Den Haag

070 3644590

[email protected]

De WCRP werd in 1970 in Kyoto (Japan) opgericht door een aantal religieuze leiders en groeide in korte tijd uit tot een wereldomvattende organisatie die in meer dan 100 landen is vertegenwoordigd en in dertig landen een eigen afdeling heeft. De hoofdzetel bevindt zich in New York. De organisatie heeft een adviserende status bij de Verenigde Naties en werkt met verschillende afdelingen van de VN (zoals de UNESCO) samen aan de bevordering van vrede.

Activiteiten

De verzoeningsprojecten van de WCRP (o.a. in Bosnië, Kosovo en Sierra Leone) hebben geleid tot de vorming van interreligieuze raden, waarin leiders van verschillende godsdiensten samenwerken. Deze projecten worden financieel mogelijk gemaakt door een aantal stichtingen en fondsen en door enkele overheden. De WCRP heeft zes permanente commissies (‘Standing Commissions’) rond de thema’s Child and Family, Conflict Transformation and Reconciliation, Development and Ecology, Disarmament and Security, Human Rights and Responsibility en Peace Education. De WCRP houdt eens in de vijf jaar een wereldconferentie. De zevende wereldconferentie vond plaats in Amman (Jordanië) in november 1999.

Nederlandse afdeling

De Nederlandse afdeling van de World Conference on Religion and Peace bestaat sinds de jaren ’70 en is sinds 1988 formeel een vereniging. Deze heeft tot doel met mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen samen te werken voor vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid. WCRP/Nederland organiseert samen met anderen interreligieuze bijeenkomsten en symposia over religie(s) en vrede en houdt zich bezig met specifieke projecten op dit vlak. Tweemaal per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgegeven.

Bestuur

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: L.W.Carp (soefi)
Secretaris: Mevr.F.van Overbeeke-Rippen (protestant)
Penningmr.: L.W.L.van den Broek (katholiek)
Leden: Mevr.M.H.J.C.Ates-Snijdewind (moslim) en ds.A.G.Tulling (protestant)

WCRP/Nederland kent naast het hier genoemde DB ook een AB van ongeveer 15 personen en een Raad van Advies, bestaande uit: ds.H.Schouten (oud-secretaris/penningmeester), dr.J.Slomp (oud-lid AB), drs. E.J.Korthals Altes (erepresident WCRP/International en oud-lid DB en AB) en rabbijn A. Soetendorp.

Alleen in wegwijzer
Feestdagen
30/11 Eerste adventszondag
05/12 Bedevaart naar Mekka (Id-Ul-Hadj)
05/12 Sinterklaas

Sponsors

Sitemap | Disclaimer | Colofon
www.wcrp.org

Wat is de WCRP?

Nog geen reactie — begin het gesprek.