Steun daarom Stichting Nieuw Wij. We hebben beroepskrachten, onze website, diverse diensten en projecten die een jaarlijkse investering vragen. Uw steun, klein of groot, is altijd van harte welkom.

Stichting Nieuw Wij is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor is uw gift (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.