CRD20

Vriend/in

Voor € 5,00 per maand wordt u Vriend/in van Nieuw Wij. Uw bijdrage investeren wij in onze redactie. Zo stelt u ons in staat om hoogwaardige artikelen op het gebied van cultuur, levensbeschouwing en diversiteit te publiceren.

VIP

Voor € 10,00 per maand wordt u VIP van Nieuw Wij. Als VIP krijgt u gratis toegang tot events, met interessante sprekers en uitdagende thema’s op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.

Donatie

U kunt ons altijd steunen met een eenmalige Donatie. Stichting Nieuw Wij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

ANBI

Krijg geld terug

Als je je donatie aan Nieuw Wij voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kun je je gift aftrekken van de belasting.

Met een periodieke schenkingsovereenkomst is je gehele schenking aftrekbaar bij de belasting. In een periodieke schenkingsovereenkomst leg je vast dat je periodiek een zelfde bedrag aan Stichting Nieuw Wij schenkt, voor minimaal vijf jaar. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is totaal aftrekbaar.

Download de overeenkomst en vul de gegevens in

Mocht u geen gebruik willen maken van het betaalformulier op deze pagina, dan kunt u direct uw donatie overmaken op banknummer NL50 TRIO 0338 4388 31 ten name van Stichting Nieuw Wij in Amsterdam.