Welke waarden moeten volgens u centraal staan in de politiek?

“Gelijkwaardigheid is een essentiële waarde die in de politiek niet mag ontbreken. Uit de gelijkwaardigheid van al wat leeft vloeit voort dat je ook een verantwoordelijkheid en zorgzaamheid hebt voor de wereld. Als we ons teveel richten op eigenbelang, op onze mening, onze eigen ‘clubjes’, komt gelijkwaardigheid in het gedrang. Openstaan voor wat je niet direct ziet, de verwondering, zou een grotere rol mogen krijgen. Men mag bijvoorbeeld wat vaker het eigen gelijk bevragen en nieuwe wegen inslaan. Dat je verstart in het eigen gelijk blijft tot op de dag van vandaag een grote valkuil.”

Welke thema’s, moeten gezien die waarden, bovenaan de politieke agenda staan?

“Er wordt nu veel over bestaanszekerheid gesproken. Dat is op zich goed, alleen zou dat breder getrokken moeten worden. Over de bestaanszekerheid van verdwijnende soorten en van mensen die oorlogsgebieden moeten ontvluchten gaat het nauwelijks. Zorg dragen voor een mooie samenleving is niet gebonden aan landsgrenzen. We zijn aardbewoners. Laten we aandacht schenken aan de waardigheid van alle mensen, van andere wezens en de aarde waarop wij allen leven. Als we de aarde vooral zien als grondstoffendepot, bomen als brandstof en mensen als ‘human resources’ dan gaat deze waardigheid verloren. ‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert ooit. Daarom moeten we heel zorgvuldig omgaan met dat wat waardevol is.”

Wie in de politieke arena krijgt van u een ongevraagd advies wat betreft die waarden?

“Iedere politicus, iedere partij zou zich moeten inspannen om hun programma’s door onafhankelijke derden te laten toetsen aan essentiële waarden als gelijkwaardigheid en de leefbaarheid van de aarde. Is je programma niet verenigbaar met deze waarden? Heb dan de moed dat programma ter discussie te stellen. Zo kom je eerder tot waardenvolle politiek. Neem het recht van ieder kind ter wereld op een menswaardige behandeling. Daaronder valt ook het recht om niet langdurig gescheiden van je ouders op te groeien. Maar dat gebeurt wel in ons land. Wanneer politici aan kinderrechten morrelen zakken ze door een ondergrens. Toetsing aan wat menswaardigheid echt betekent kan dat voorkomen.”

Wat wilt u aan de kiezers meegeven?

“Vraag je niet alleen af wat goed is voor jezelf. Vraag je ook af in wat voor wereld je wilt dat jouw en onze kinderen en toekomstige generaties opgroeien. En neem de moeite zaken van verschillende kanten te bekijken, zo blijf je weg van polarisatie. Wanneer je je standpunt even opschort, sta je open voor andere invalshoeken. Probeer vooral eens liefdevol en rechtvaardig te kijken. Hoe is het om die ander te zijn? Hoe komen we gezamenlijk tot een richting die alles en iedereen dient? Wat je ook doet, kies voor liefdevolle politiek.”

Hoe kan een nieuwe generatie politici bijdragen aan een hoopvolle toekomst?

“Door hun verbeelding de vrije loop te laten. Al te vaak doet men alsof mensen niet kunnen transformeren, alsof ze niet ten volste liefdevol zouden kunnen leven. Hoe ziet de wereld eruit als je daar wél in gelooft? Ik geloof in de kracht van liefde. Ongekende mogelijkheden lichten op als je liefde voor de wereld en voor anderen leidend is. Laat oude beelden los die je als ballast met je meedraagt. Zet je hart open voor wat er allemaal kán en zet je daarvoor in.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.