Ik ken het boeddhisme via mijn moeder die, toen ik acht was, begon met de beoefening. Hoewel ik in die tijd al best eigenwijs was en niet snel iets van haar aannam, zag ik positieve veranderingen in haar en ik had een goed gevoel bij de SGI en de leden die ik op bijeenkomsten ontmoette. Op mijn elfde besloot ik zelf om dit boeddhisme te gaan beoefenen en daar ben ik nooit meer mee opgehouden. Ik heb tot op de dag van vandaag vele mooie ervaringen met deze krachtige en hoopvolle beoefening en heb erdoor kunnen groeien als mens. Dit zie ik ook bij andere SGI leden. Ik draag bij aan de SGI in ’s-Hertogenbosch en probeer als moeder en jongerenwerker elke dag waarde te creëren daar waar ik ben en elk persoon te koesteren die ik ontmoet.

Daisaku Ikeda

De Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde) werd op 18 november 1930 opgericht door de pedagogen Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) en Josei Toda (1900-1958). Toen Daisaku Ikeda in 1960 de derde president van de organisatie werd, markeerde dat het begin van de internationale groei. Daisaku Ikeda was een tiener toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Door zijn ervaring met de vernietigende werking van de oorlog en het verlies van zijn oudere broer aan het front, nam hij de diepe beslissing zijn leven te wijden aan wereldvrede.

In 1947, op negentienjarige leeftijd, woonde hij een lezing bij van de toenmalige voorzitter van de Soka Gakkai, Josei Toda. Diep onder de indruk van Toda’s persoonlijkheid, diens heldere filosofie en antimilitaristisch verzet tijdens de oorlog, besloot Ikeda zich aan te sluiten bij het lekengenootschap de Soka Gakkai (Organisatie voor het Creëren van Waarde). Ikeda was vastbesloten om van Toda te leren en Toda was van beslissende invloed op zijn leven.
Inmiddels is de SGI is een wereldwijde beweging van 13 miljoen leden in 192 landen en gebieden die op basis van het boeddhisme van Nichiren Daishonin, zichzelf en anderen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen.

Absoluut geluk

Een van de grote doelen van het boeddhisme is dat alle levende wezens gelukkig worden en dat de mens zich bewust wordt van de onschendbaarheid en respect-waardigheid van het leven zelf. De leden van de Soka Gakkai International (SGI) beoefenen de leer van Nichiren Daishonin (1222-1282), een priester die in de 13e eeuw in Japan werd geboren. Hij onderwees dat het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo, de titel en essentie van de Lotus Soetra, de beoefening is die mensen in staat stelt absoluut geluk in dit leven te bereiken.

Wat is werkelijk geluk? Het is in de visie van de SGI een diepe vreugde, die je ervaart als je in staat bent om onder alle omstandigheden waarde te creëren en nooit op te geven. In feite gebruiken SGI-leden de dagelijkse uitdagingen als middel om hun innerlijk leven te ontwikkelen en te verdiepen. Echt geluk is het resultaat van onze inzet om het allerbeste uit onszelf te halen, namelijk wijsheid, compassie, moed en vitaliteit. Dit proces wordt ‘menselijke revolutie’ genoemd. De overtuiging dat individueel geluk en het realiseren van vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat centraal in de Soka Gakkai, evenals een toewijding aan dialoog en geweldloosheid.

Jaarlijks vredevoorstel

In 1983 werd de SGI geaccrediteerd als een niet-gouvernementele organisatie bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Het SGI-handvest werd in 1995 aangenomen en geeft uitdrukking aan de betrokkenheid van de organisatie om te streven naar een vreedzame wereld en bij te dragen aan vrede, cultuur en onderwijs op basis van het respect voor de waardigheid van al het leven.
Om de Verenigde Naties (VN) te steunen in haar doelstellingen biedt SGI president Daisaku Ikeda sinds 1983 jaarlijks aan de VN een vredesvoorstel aan, waarin hij concrete voorstellen doet om wereldvrede te realiseren. Verschillende voorstellen, uiteengezet in de vredesvoorstellen van president Daisaku Ikeda, zijn door de VN aangenomen en wereldwijd in praktijk gebracht. Deze voorstellen geven een impuls en richting aan de inspanningen van de organisatie om mondiale problemen aan te pakken en een duurzame cultuur van vrede op te bouwen.

Bewustmakingsactiviteiten

Er worden vanuit de SGI bewustmakingsactiviteiten opgezet om de huidige mondiale problemen op de volgende vijf hoofdgebieden aan te pakken: vrede en ontwapening; onderwijs voor duurzame ontwikkeling en klimaatactie; mensenrechteneducatie; humanitaire hulp en beperking van het risico op rampen; gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het scala aan activiteiten omvat tentoonstellingen, symposia, interreligieuze dialoog, culturele evenementen en ondersteuning van initiatieven van de VN en andere non-gouvernementele organisaties.

kerkenvrede-Nichiren-beeld
Een bronzen tuinbeeld van Nichiren Daishonin in de Honnoji-tempel van Nichiren Shu in Teramachi Street , Kyoto, Japan

Een voorbeeld van een van de bovengenoemde activiteiten is, dat ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) in 2021 door SGI twee digitale tools zijn ontwikkeld. Een daarvan is een tool voor visuele verhalen die is ontwikkeld in samenwerking met de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Het andere is een handboek waarin wordt samengevat waar het Verdrag over gaat, hoe het is aangenomen en wat het nastreeft.
Leden en gasten komen ook regelmatig samen voor kleinschalige lokale dialoogbijeenkomsten waar ze boeddhistische principes en de toepassing hiervan in het dagelijks leven bestuderen (gedurende de Coronapandemie zijn dit online bijeenkomsten). Deelnemers aan deze bijeenkomsten delen ervaringen over het toepassen van de boeddhistische beoefening op de uitdagingen van het leven.

Zoals president Daisaku Ikeda in zijn 2021 vredesvoorstel verklaart, zal de SGI zich samen met gelijkgestemde mensen en organisaties blijven inzetten om de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties richting 2030 te versnellen, en een wereldwijde samenleving van vrede en humanistische waarden te realiseren.

“Er zijn allerlei soorten revoluties: politiek, economisch, wetenschappelijk, artistiek. Elk heeft zijn eigen betekenis en, vaak, noodzaak. Maar wat je ook verandert, de wereld zal nooit beter worden zolang de mensen zelf – de leidende kracht en drijfveer achter alle inspanningen – egoïstisch blijven en geen compassie hebben. In dat opzicht is de menselijke revolutie de meest fundamentele van alle revoluties, en tegelijkertijd de meest noodzakelijke revolutie voor de mensheid.”
Daisaku Ikeda

Meer informatie over de SGI

Kijk op www.sokaglobal.org,  www.sginl.org,  www.sgi-ouna.org of op www.daisakuikeda.org.

Dit artikel verscheen onlangs in Vredesspiraal, het magazine van Kerk en Vrede.

Inge Loermans

Inge Loermans is betrokken bij Soka Gakkai in Den Bosch
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.